หมายเลขประจำตัวประชาชน

- - - -
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
กำหนดการลงทะเบียนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561
หมายเหตุ คอมพิวเตอร์ของท่านต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF หากไม่มี สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
Copyright © 2020 Institute of Vocational Education : Northern Region 1 All Rights Reserved.